Latest Posts

Termolog® markamız, Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından tescil edildi

Onur Dinler tarafından kurulan ve ÇOMÜ Teknopark’ta AR-GE faaliyetlerine başlayan Termotronik Yaz.Bil.Sis. firmasının marka tescil başvurusu başarılı şekilde sonuçlandı.

Termolog® markasının Termotronik Yaz.Bil.Sis. firması dışında, farklı kişi ya da kuruluşlarca kullanımının önüne geçilebilmesi için ihtiyaç duyulan hukuksal korumanın sağlanması gerekliliği ile, Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan Marka Tesciline ilişkin başvuru neticesinde Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre 14/01/2015 tarihinden itibaren 10 yıl müddetle tescil edildi.