Kategori: Stories

Eczane yönetmeliği tekrar ertelendi

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 12 Nisan 2014 Tarihinde, 28970 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanmasının ardından geçen 8 yıllık sürecin artık sonuna geldik.

Söz konusu yönetmeliğin 20. Maddesinin 7. Fıkrasındaki sıcaklık ve nem takibiyle ilgili kısım ise şu şekildedir: “Buzdolabı ve eczane içi sıcaklık nem takibinin sağlanması için kayıtların düzenli tutulması, kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sisteminin ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometrenin bulunması gereklidir”

Bu yönetmeliğe kadar eczanelerde bulunan termometrelerin görevinin işletme sahibine bilgi vermek olduğu söylenebilir. Ancak bu yönetmelik ile sıcaklık ve nem takibi kontrolünün işletme sahibinin keyfiyeti dışına çıktığı ve bu duruma ilaç güvenliği ve hasta sağlığı bakımından bir zorunluluk gözüyle bakıldığı anlaşılmaktadır.

Eczanelerde bulunması gereken ürünlerin denetimler sırasında bulunmadığının tespit edilmesi halinde; İl Sağlık Müdürlüğünce 6197 sayılı Kanunun 45 inci maddesinde belirtilen 500 TL para cezası uygulanacaktır.

İlgili yönetmelikte söz konusu hükümlerin uygulanması için belirli bir geçiş süreci tanınmıştır ve bu süre 31 Aralık 2022 tarihinde sonra erecektir. Yönetmelikte eczanelerin yılda 2 kez zorunlu olarak denetleneceği yer almaktadır. Ancak bunun yanında, gerekli görülen hallerde de denetlenebileceği ifade edilmektedir. Bu durum 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle gerekli görüldüğü ifade edilecek olan bu denetimlere çok fazla maruz kalınacağı anlamına gelmektedir.

Ayrıca 500 TL para cezasının yanında, yapılan denetimlerde eksiklik tespit edilmesi ve bu durumun devam etmesi durumlarında, ruhsatın askıya alınmasına kadar giden yaptırımlar mevcuttur.

Diğer yandan konunun yönetmelikle bir zorunluluk haline getirilmesinin hepimizi yakından ilgilendiren ve önemsenmesi zaruri olan bir başka sonucu daha vardır. Bu konudaki bir ihmalin olumsuz bir sonuç doğurması durumunda, zarar gören hastanın veya mirasçılarının açabileceği davada, eczane çalışanları ve sahibi ihmali davranış sergilediğinden taksirle hareket etmiş sayılır ve cezai sorumluluğu doğabilir. Bunun anlamı taksirle adam yaralama veya taksirle öldürme suçlarından yargılanmaktır.

Şunu vurgulamak gerekir ki; ilaç güvenliği öncelikle insan sağlığı için önemsenmesi gereken bir konudur. Bu konuda yapılacak bir ihmal doğrudan insan sağlığına etkide bulunacağından, yönetmelikle getirilen yükümlülükler birer yol gösterme olarak değerlendirilmeli ve bu yollar takip edilerek işletme sahibi ve çalışanlarca insan sağlığı konusunda yüklenilen görev yerine getirilmelidir.

Bizler ise; Termolog marka ürünlerimiz ile sıcaklık ve nem takibi konusunda yönetmelikte sayılan niteliklere sahip cihazları sizlere sunmak konusunda hizmet vermekteyiz. Termolog.net sitemizden bizlere ulaşabilir, mağazamızda ürünler hakkında inceleme yaparak uygun fiyatlarımızdan yararlanabilirsiniz.

İlgili yönetmeliğe ulaşmak için; //www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatIliski=0&MevzuatKod=7.5.19569

Termolog Kullanım Kılavuzu

Merhaba,

Cihazlarımızın kutu içeriğinde olan kurulum kılavuzları zamanla kaybolabiliyor. Tekrar ihtiyaç halinde tarafımıza en çok dile getirilen yardım taleplerinin başında gelen “Kullanım Kılavuzu” her ne kadar, uygulama.termolog.net adresimizdeki web uygulamamız üzerinden erişilebiliyor olsa da, buraya eklemenin de faydalı olacağını düşündük.

Aşağıdaki linklerden, wifi veya ethernet ile çalışan cihazlarımızın network yapılandırmasının nasıl yapılacağına dair bilgilendirme notlarını bulabilirsiniz.

Termolog Standart isim ile, Ethernet üzerinden erişim sağlanan cihazlarımızın kullanım kılavuzu için buraya tıklayın.

Termolog Standart isim ile, Wifi üzerinden erişim sağlanan cihazlarımızın kullanım kılavuzu için buraya tıklayın.

Eczanelerde Isı ve Nem Ölçer Zorunluluğu

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 12 Nisan 2014 Tarihinde, 28970 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanmasının ardından geçen 6 yıllık sürecin artık sonuna geldik.

Söz konusu yönetmeliğin 20. Maddesinin 7. Fıkrasındaki sıcaklık ve nem takibiyle ilgili kısım ise şu şekildedir: “Buzdolabı ve eczane içi sıcaklık nem takibinin sağlanması için kayıtların düzenli tutulması, kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sisteminin ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometrenin bulunması gereklidir”

Bu yönetmeliğe kadar eczanelerde bulunan termometrelerin görevinin işletme sahibine bilgi vermek olduğu söylenebilir. Ancak bu yönetmelik ile sıcaklık ve nem takibi kontrolünün işletme sahibinin keyfiyeti dışına çıktığı ve bu duruma ilaç güvenliği ve hasta sağlığı bakımından bir zorunluluk gözüyle bakıldığı anlaşılmaktadır.

Eczanelerde bulunması gereken ürünlerin denetimler sırasında bulunmadığının tespit edilmesi halinde; İl Sağlık Müdürlüğünce 6197 sayılı Kanunun 45 inci maddesinde belirtilen 500 TL para cezası uygulanacaktır.

İlgili yönetmelikte söz konusu hükümlerin uygulanması için belirli bir geçiş süreci tanınmıştır ve bu süre 31 Aralık 2020 tarihinde sonra erecektir. Yönetmelikte eczanelerin yılda 2 kez zorunlu olarak denetleneceği yer almaktadır. Ancak bunun yanında, gerekli görülen hallerde de denetlenebileceği ifade edilmektedir. Bu durum 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle gerekli görüldüğü ifade edilecek olan bu denetimlere çok fazla maruz kalınacağı anlamına gelmektedir.

Ayrıca 500 TL para cezasının yanında, yapılan denetimlerde eksiklik tespit edilmesi ve bu durumun devam etmesi durumlarında, ruhsatın askıya alınmasına kadar giden yaptırımlar mevcuttur.

Diğer yandan konunun yönetmelikle bir zorunluluk haline getirilmesinin hepimizi yakından ilgilendiren ve önemsenmesi zaruri olan bir başka sonucu daha vardır. Bu konudaki bir ihmalin olumsuz bir sonuç doğurması durumunda, zarar gören hastanın veya mirasçılarının açabileceği davada, eczane çalışanları ve sahibi ihmali davranış sergilediğinden taksirle hareket etmiş sayılır ve cezai sorumluluğu doğabilir. Bunun anlamı taksirle adam yaralama veya taksirle öldürme suçlarından yargılanmaktır.

Şunu vurgulamak gerekir ki; ilaç güvenliği öncelikle insan sağlığı için önemsenmesi gereken bir konudur. Bu konuda yapılacak bir ihmal doğrudan insan sağlığına etkide bulunacağından, yönetmelikle getirilen yükümlülükler birer yol gösterme olarak değerlendirilmeli ve bu yollar takip edilerek işletme sahibi ve çalışanlarca insan sağlığı konusunda yüklenilen görev yerine getirilmelidir.

Bizler ise; Termolog marka ürünlerimiz ile sıcaklık ve nem takibi konusunda yönetmelikte sayılan niteliklere sahip cihazları sizlere sunmak konusunda hizmet vermekteyiz. Termolog.net sitemizden bizlere ulaşabilir, mağazamızda ürünler hakkında inceleme yaparak uygun fiyatlarımızdan yararlanabilirsiniz.

İlgili yönetmeliğe ulaşmak için; https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatIliski=0&MevzuatKod=7.5.19569

2019 yılı Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki yeni yönetmeliğin gerekliliği

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 12 Nisan 2014 Tarihinde, 28970 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanmasının ardından geçen 5 yıllık sürecin artık sonuna geldik.

Söz konusu yönetmeliğin 20. Maddesinin 7. Fıkrasındaki sıcaklık ve nem takibiyle ilgili kısım ise şu şekildedir: “Buzdolabı ve eczane içi sıcaklık nem takibinin sağlanması için kayıtların düzenli tutulması, kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sisteminin ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometrenin bulunması gereklidir”

Bu yönetmeliğe kadar eczanelerde bulunan termometrelerin görevinin işletme sahibine bilgi vermek olduğu söylenebilir. Ancak bu yönetmelik ile sıcaklık ve nem takibi kontrolünün işletme sahibinin keyfiyeti dışına çıktığı ve bu duruma ilaç güvenliği ve hasta sağlığı bakımından bir zorunluluk gözüyle bakıldığı anlaşılmaktadır.

Eczanelerde bulunması gereken ürünlerin denetimler sırasında bulunmadığının tespit edilmesi halinde; İl Sağlık Müdürlüğünce 6197 sayılı Kanunun 45 inci maddesinde belirtilen 500 TL para cezası uygulanacaktır.

İlgili yönetmelikte söz konusu hükümlerin uygulanması için belirli bir geçiş süreci tanınmıştır ve bu süre 30 Haziran 2019 tarihinde sonra erecektir. Yönetmelikte eczanelerin yılda 2 kez zorunlu olarak denetleneceği yer almaktadır. Ancak bunun yanında, gerekli görülen hallerde de denetlenebileceği ifade edilmektedir. Bu durum 30 Haziran 2019 tarihi itibariyle gerekli görüldüğü ifade edilecek olan bu denetimlere çok fazla maruz kalınacağı anlamına gelmektedir.

Ayrıca 500 TL para cezasının yanında, yapılan denetimlerde eksiklik tespit edilmesi ve bu durumun devam etmesi durumlarında, ruhsatın askıya alınmasına kadar giden yaptırımlar mevcuttur.

Diğer yandan konunun yönetmelikle bir zorunluluk haline getirilmesinin hepimizi yakından ilgilendiren ve önemsenmesi zaruri olan bir başka sonucu daha vardır. Bu konudaki bir ihmalin olumsuz bir sonuç doğurması durumunda, zarar gören hastanın veya mirasçılarının açabileceği davada, eczane çalışanları ve sahibi ihmali davranış sergilediğinden taksirle hareket etmiş sayılır ve cezai sorumluluğu doğabilir. Bunun anlamı taksirle adam yaralama veya taksirle öldürme suçlarından yargılanmaktır.

Şunu vurgulamak gerekir ki; ilaç güvenliği öncelikle insan sağlığı için önemsenmesi gereken bir konudur. Bu konuda yapılacak bir ihmal doğrudan insan sağlığına etkide bulunacağından, yönetmelikle getirilen yükümlülükler birer yol gösterme olarak değerlendirilmeli ve bu yollar takip edilerek işletme sahibi ve çalışanlarca insan sağlığı konusunda yüklenilen görev yerine getirilmelidir.

Bizler ise; sıcaklık ve nem takibi konusunda yönetmelikte sayılan niteliklere sahip cihazları sizlere sunmak konusunda hizmet vermekteyiz. Termolog.net sitemizden bizlere ulaşabilir, mağazamızda ürünler hakkında inceleme yaparak uygun fiyatlarımızdan yararlanabilirsiniz.

İlgili yönetmeliğe ulaşmak için; https://www.lexpera.com.tr/resmi-gazete/metin/RG801Y2018N30642R4P10

Kargo Bilgilerimiz

Firma anlaşmamız Aras Kargo ile olduğundan lütfen karşı ödemeli kargolarınızı 1828548851016 müşteri koduyla gönderiniz.

Farklı kargolardan tarafımıza gönderilen karşı ödemeli kargolar firmamızca kabul edilmeyecektir.

ÇTSO Sofya’da ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne KOSGEB ve Namık Kemal Üniversitesi Teknopark işbirliğinde, KOSGEB COSME Avrupa İşletmeler Ağı programı kapsamında yürütülmekte olan EEN WEST-MAR projesi kapsamında 28 Mart 2018 Çarşamba günü Sofya’da düzenlenen MACHTECH INNOTECH EXPO VE IMM INDUSRTY 4.0 2018 fuarında firmaların ikili iş görüşmeleri yapmalarını sağladı.

COSME EEN kapsamında Çanakkale ve Trakya’daki KOBİ statüsünde yer alan firmaların katılımlarıyla yürütülmekte olan COSME EEN WEST-MAR projesinde, şirketler arası ticaret, pazarlama ve satış çalışmaları (Businness to Businnes B2B) talebinde bulunarak MACHTECH INNOTECH EXPO VE IMM INDUSRTY 4.0 2018 fuarına katılan firmalar ikili iş görüşmeleri yapmak üzere bir araya geldi.

Son derece verimli geçen görüşmelerde firmalar birbirlerinin faaliyetleri, kapasiteleri ve öncelikli faaliyet konularında bir araya gelerek iş birlikleri hakkında görüş alışverişi yapma ve birbirlerini tanıma fırsatı buldu. Fuarda birbirleriyle temas eden firmalar kendilerini ve ürünlerini tanıtmalarının ardından ticari işbirliklerinin sağlanması ve görüşmelerin devamlılığı için ürün kataloğu ile iletişim bilgileri paylaşıldı.

Böylelikle, Bulgaristan’ın Sofya şehrinde düzenlenen MACHTECH INNOTECH EXPO VE IMM INDUSRTY 4.0 2018 fuarında bizi yalnız bırakmayan Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası ‘na Termotronik Yazılım olarak sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Konum servisimiz açıldı

Termolog® – M2M modelimize GPS sensörü eklenerek, uzaktan kontrol ve izlemi sağlanmıştır. Böylelikle ürünümüzü mobil noktalarınızda da kullanabilirsiniz. https://www.termolog.net/m2m-sicaklik-nem-takip-sistemi/

Hoşgeldin 2018!

Yeni yıl ile birlikte ürün çeşitimizi ve fiyatlarımızı yenilemiş bulunmaktayız. Ancak bu değişim tamamen makul ölçüde indirim niteliğindedir.

Yenilenen ürün fiyatlarımızı Online Mağaza sayfamızı ziyaret ederek görebilirsiniz.

Çanakkale’den saygı ve sevgiyle yeni yıllara …

Unutmayın!
Termolog ürün ailesinde yıllık hizmet bedeli, ürün aidatı veya sunucu hizmet ücreti gibi sonradan eklenen bir gideriniz hiç bir zaman yoktur.