Kategori: Stories

Kargo Bilgilerimiz

Firma anlaşmamız Aras Kargo ile olduğundan lütfen karşı ödemeli kargolarınızı 1828548851016 müşteri koduyla gönderiniz.

Farklı kargolardan tarafımıza gönderilen karşı ödemeli kargolar firmamızca kabul edilmeyecektir.

ÇTSO Sofya’da ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne KOSGEB ve Namık Kemal Üniversitesi Teknopark işbirliğinde, KOSGEB COSME Avrupa İşletmeler Ağı programı kapsamında yürütülmekte olan EEN WEST-MAR projesi kapsamında 28 Mart 2018 Çarşamba günü Sofya’da düzenlenen MACHTECH INNOTECH EXPO VE IMM INDUSRTY 4.0 2018 fuarında firmaların ikili iş görüşmeleri yapmalarını sağladı.

COSME EEN kapsamında Çanakkale ve Trakya’daki KOBİ statüsünde yer alan firmaların katılımlarıyla yürütülmekte olan COSME EEN WEST-MAR projesinde, şirketler arası ticaret, pazarlama ve satış çalışmaları (Businness to Businnes B2B) talebinde bulunarak MACHTECH INNOTECH EXPO VE IMM INDUSRTY 4.0 2018 fuarına katılan firmalar ikili iş görüşmeleri yapmak üzere bir araya geldi.

Son derece verimli geçen görüşmelerde firmalar birbirlerinin faaliyetleri, kapasiteleri ve öncelikli faaliyet konularında bir araya gelerek iş birlikleri hakkında görüş alışverişi yapma ve birbirlerini tanıma fırsatı buldu. Fuarda birbirleriyle temas eden firmalar kendilerini ve ürünlerini tanıtmalarının ardından ticari işbirliklerinin sağlanması ve görüşmelerin devamlılığı için ürün kataloğu ile iletişim bilgileri paylaşıldı.

Böylelikle, Bulgaristan’ın Sofya şehrinde düzenlenen MACHTECH INNOTECH EXPO VE IMM INDUSRTY 4.0 2018 fuarında bizi yalnız bırakmayan Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası ‘na Termotronik Yazılım olarak sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Konum servisimiz açıldı

Termolog® – M2M modelimize GPS sensörü eklenerek, uzaktan kontrol ve izlemi sağlanmıştır. Böylelikle ürünümüzü mobil noktalarınızda da kullanabilirsiniz. https://www.termolog.net/m2m-sicaklik-nem-takip-sistemi/

Hoşgeldin 2018!

Yeni yıl ile birlikte ürün çeşitimizi ve fiyatlarımızı yenilemiş bulunmaktayız. Ancak bu değişim tamamen makul ölçüde indirim niteliğindedir.

Yenilenen ürün fiyatlarımızı Online Mağaza sayfamızı ziyaret ederek görebilirsiniz.

Çanakkale’den saygı ve sevgiyle yeni yıllara …

Unutmayın!
Termolog ürün ailesinde yıllık hizmet bedeli, ürün aidatı veya sunucu hizmet ücreti gibi sonradan eklenen bir gideriniz hiç bir zaman yoktur.

Kablosuz sıcaklık nem takip sistemimiz eczanelerimizin hizmetinde

Günlük rutini içerisinde pek çok kişiye hizmet veren eczanelerimizin, yeni yıl ile birlikte yürürlüğe girecek olan yönetmelik çerçevesinde işletmelerinde yeni nesil ısı takip cihazları bulundurması artık zorunludur.

Eczacılarımız, eczanelerindeki soğuk-zincir ürünlerinin ve eczane ortamlarının sıcaklık ve nem takibini sağlayacak olan bu ihtiyaçlarını yeni yönetmeliğe uygun, kurulumu son derece basite indirilmiş (Tak/Çalıştır) Termolog® Eczane / Wifi cihazımız ile kolaylıkla yapabileceklerdir.

Termotronik firmamız kurulduğu yıldan bu yana, ürünlerinin satışında şeffaf fiyat politikasını benimsemiş, web sitesimizde müşterilerimize sunduğumuz tüm cihazlarımızın son kullanıcı fiyatlarını ürünlerin hemen yanında listelenmektedir.

İster cihazlarımızı bayilerimiz kanalıyla sahip olabilir, dilerseniz banka havale/eft veya web sitemizdeki sanal mağazamız üzerinden kredi kartınız ile satın alabilirsiniz.

Unutmayın, web sitemizdeki hangi model cihazımızı satın alırsanız alın, garanti süresi bitiminden sonra (kalibrasyon, sms ve sesli arama hariç) ekstra bir ücret asla ödemeyeceksiniz.

Yeni yılın tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesi dileklerimizle.

Termotronik Yaz.Bil.Sis.

Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki yeni yönetmeliğin gerekliliği

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 12 Nisan 2014 Tarihinde, 28970 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanmasının ardından geçen 2 yıllık sürecin artık sonuna geldik.

Söz konusu yönetmeliğin 20. Maddesinin 7. Fıkrasındaki sıcaklık ve nem takibiyle ilgili kısım ise şu şekildedir: “Buzdolabı ve eczane içi sıcaklık nem takibinin sağlanması için kayıtların düzenli tutulması, kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sisteminin ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometrenin bulunması gereklidir”

Bu yönetmeliğe kadar eczanelerde bulunan termometrelerin görevinin işletme sahibine bilgi vermek olduğu söylenebilir. Ancak bu yönetmelik ile sıcaklık ve nem takibi kontrolünün işletme sahibinin keyfiyeti dışına çıktığı ve bu duruma ilaç güvenliği ve hasta sağlığı bakımından bir zorunluluk gözüyle bakıldığı anlaşılmaktadır.

Eczanelerde bulunması gereken ürünlerin denetimler sırasında bulunmadığının tespit edilmesi halinde; İl Sağlık Müdürlüğünce 6197 sayılı Kanunun 45 inci maddesinde belirtilen 500 TL para cezası uygulanacaktır.

İlgili yönetmelikte söz konusu hükümlerin uygulanması için 24 aylık bir geçiş süreci tanınmıştır ve bu süre 12 Nisan 2016 tarihinde sonra erecektir. Yönetmelikte eczanelerin yılda 2 kez zorunlu olarak denetleneceği yer almaktadır. Ancak bunun yanında, gerekli görülen hallerde de denetlenebileceği ifade edilmektedir. Bu durum 12 Nisan 2016 tarihi itibariyle gerekli görüldüğü ifade edilecek olan bu denetimlere çok fazla maruz kalınacağı anlamına gelmektedir.

Ayrıca 500 TL para cezasının yanında, yapılan denetimlerde eksiklik tespit edilmesi ve bu durumun devam etmesi durumlarında, ruhsatın askıya alınmasına kadar giden yaptırımlar mevcuttur.

Diğer yandan konunun yönetmelikle bir zorunluluk haline getirilmesinin hepimizi yakından ilgilendiren ve önemsenmesi zaruri olan bir başka sonucu daha vardır. Bu konudaki bir ihmalin olumsuz bir sonuç doğurması durumunda, zarar gören hastanın veya mirasçılarının açabileceği davada, eczane çalışanları ve sahibi ihmali davranış sergilediğinden taksirle hareket etmiş sayılır ve cezai sorumluluğu doğabilir. Bunun anlamı taksirle adam yaralama veya taksirle öldürme suçlarından yargılanmaktır.

Şunu vurgulamak gerekir ki; ilaç güvenliği öncelikle insan sağlığı için önemsenmesi gereken bir konudur. Bu konuda yapılacak bir ihmal doğrudan insan sağlığına etkide bulunacağından, yönetmelikle getirilen yükümlülükler birer yol gösterme olarak değerlendirilmeli ve bu yollar takip edilerek işletme sahibi ve çalışanlarca insan sağlığı konusunda yüklenilen görev yerine getirilmelidir.

Bizler ise; sıcaklık ve nem takibi konusunda yönetmelikte sayılan niteliklere sahip cihazları sizlere sunmak konusunda hizmet vermekteyiz. Termolog.net sitemizden bizlere ulaşabilir, mağazamızda ürünler hakkında inceleme yaparak uygun fiyatlarımızdan yararlanabilirsiniz.

 

Termolog® markamız, Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından tescil edildi

Onur Dinler tarafından kurulan ve ÇOMÜ Teknopark’ta AR-GE faaliyetlerine başlayan Termotronik Yaz.Bil.Sis. firmasının marka tescil başvurusu başarılı şekilde sonuçlandı.

Termolog® markasının Termotronik Yaz.Bil.Sis. firması dışında, farklı kişi ya da kuruluşlarca kullanımının önüne geçilebilmesi için ihtiyaç duyulan hukuksal korumanın sağlanması gerekliliği ile, Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan Marka Tesciline ilişkin başvuru neticesinde Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre 14/01/2015 tarihinden itibaren 10 yıl müddetle tescil edildi.

Hastanelerde Havalandırma Sistemi

Hastanelerde havalandırma sistemleri, optimum sıcaklığı, nemi ve personelin ve hastaların sağlığını koruyacak özellikte bir hava akımını sağlamalıdır. Herhangi bir binanın havalandırma sistemi düzenlenirken havalandırma kanallarının ve fanların büyüklüklerinin ve kanallardaki hava akım hızlarının doğru hesaplanması büyük önem taşır. Isıtma-soğutma düzenekleri, gürültüyü azaltıcı düzenekler ve partikül tutucu filtreler havalandırma sistemlerinin diğer önemli bileşenleridir. Hastane içindeki hava sirkülasyonu boyunca, hava içindeki gaz kontaminasyonu giderek artar. Havanın temizlenebilmesi için sadece filtrasyon yeterli değildir. Bu nedenle, hastane içindekilerin sağlığını korumak ve konforunu sağlamak amacıyla, sirküle olan havanın bir bölümünün mutlaka dışarıdan gelen taze hava ile değiştirilmesi gerekir.

Nozokomiyal enfeksiyonların önlenebilmesi için gerekli ek özellikler nedeniyle, hastane ventilasyon sistemlerinde filtrasyon önem kazanır. Uygun filtrasyon teknolojisi kullanılarak, enfeksiyon kontrolü açısından gerekli görülen yerlere partikülden arındırılmış hava vermek mümkündür. Hastanelerdeki tüm havalandırma sistemlerinde iki ayrı filtre sisteminin bulunması; bunlardan birincisinin etkinliğinin %30 veya üzerinde, ikincisinin etkinliğinin ise %90 veya üzerinde olması gereklidir. Bazı filtre sistemleri ≥0.3μm partiküllerin %99.97’sini tutabilir. Bu filtrelere “High Efficiency Particulate Air” (HEPA) filtresi adı verilir. Bu sistemin pahalı olması nedeniyle hastanenin özel bölümlerinde (ortopedi ameliyathaneleri, immünsüprese hastaların yattığı üniteler) tercih edilmesi uygundur. Ortam sıcaklığı 21-24 °C ve rölatif nem %30-60 olmalıdır.

Tüm havalandırma sistemlerinin bakımı ve idamesi, enfeksiyon kontrolü açısından büyük önem taşır. Uygun monitorizasyonu ve bakımı yapılmayan havalandırma sisteminde aksaklıklar meydana gelir. Gerekli periyodik bakım yapılmadığı takdirde havalandırma sistemleri patojen mikroorganizmalar için bir rezervuar haline gelebilir. Hastane içinde oluşturulan her tür özel havalandırma sisteminin bakımı teknik ekip tarafından düzenli olarak yapılmalı, filtreler değiştirilmeli, sıcaklık, nem ve akım kontrolü yapılmalıdır.

Kaynaklar

1. Streifel AJ. Design and maintenance of hospital ventilation systems and the
prevention of airborne nosocomial infections. In: Hospital Epidemiology
and Infection. Mayhall CG. Third Edition. 2004.sayfa 1577-1589.
2. Damani N.N. Design and maintenanace of health care facilities. Manual of
Infection Control Procedures. 2 nd Edition. sayfa 17-26.
3. Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities.
Recommendations of CDC and the Healthcare Infection Control Practices
Advisory Committee(HICPAC) Atlanta, 2003.
4. Şardan Çetinkaya Y. Hastane ventilasyon sistemlerinin düzenlenmesi ve
hava yolu ile bulaşan nozokomiyal enfeksiyonların önlenmesi. Hastane
Enfeksiyonları. Doğanay M, Ünal S. Ankara 2003: 399-407
5. Teksöz E. Yoğun bakım üniteleri ve izolasyon ünitelerinde havalandırmalar.
5. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi 2007: 451-465.